ผู้รับเหมาร้องทุกข์กับ อบต.ทัพไทย ไม่ได้รับค่าจ้างรับเหมาโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้อยลุงพิมาย อบต.ไม่จ่ายเงิน

ผู้รับเหมาร้องทุกข์กับ อบต.ทัพไทย ไม่ได้รับค่าจ้างรับเหมาโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้อยลุงพิมาย อบต.ไม่จ่ายเงิน

สระแก้ว – ผู้รับเหมาร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อ้าง อบต.ทัพไทย ไม่จ่ายเงินค่าจ้างรับเหมาขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้อยลุงพิมาย หมู่ 5 น้านรัตนะ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วงเงิน 1,859,000 บาท ขณะที่ผอ.ท้องถิ่นยันทุกโครงการตรวจสอบ ระบุสาเหตุเป็นการขัดระเบียบภายใน อบต.ไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นไปหลอกให้ผู้รับเหมาทำสัญญาจนแล้วเสร็จไม่จ่ายเงิน เรื่องราวที่เกิดขึ้น

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 เมษายน 2564 นายสัญญา ดวงทิพย์จันทร์ ตัวแทนห้างหุ่นส่วนจำกัด เปรมพิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 10 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เหมาโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้อยลุงพิมาย พร้อม หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม เพื่อสอบถามความคืบหน้า หลังจากได้เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม ที่ได้ทำสัญญาจ้างกับ อบต.ทำไทย ผู้รับเหมาได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานจ้างและตรวจรับงานจ้างปัจจุบันเกือบจะเป็นปีอยู่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอ้างนั้นอ้างนี้อยู่ตลอดเวลาในขณะนี้ผู้รับเหมาได้รับความเดือน

*****ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากนายสัญญา ดวงทิพย์จันทร์ กล่าวว่าได้หนังสือทางจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่า อบต.ทัพไทยได้ดำเนินโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้อยลุงพิมายจริง แต่ต่อมามีการขอแก้เพิ่มรายละเอียดแบบรูปรายการประกอบกับไม่ได้ขอกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ทำให้การเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมระบุว่าพยายามทวงถามหลายครั้ง แต่ถูกบ่ายเบี่ยงจนถึงปัจจุบัน

*****นายสัญญา ดวงทิพย์จันทร์ กล่าวว่า ตนประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และมีส่วนร่วมพัฒนาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาติดขัดเรื่องงานและเงินค่าจ้าง กระทั่งปี 2563 ก็เริ่มมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินค่าจ้างรับเหมา จนมียอดรวมค้างจ่ายถึง 1 ล้านกว่าบาท จึงได้เข้ามาทำสัญญาทำงานรับเหมาใน อบต.แห่งนี้ โดยล่าสุดทำสัญญา ซึ่งส่วนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้ง ๆที่คณะกรรมการตรวจรับงานไปแล้วทั้งนี้เคยเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ รวมทั้งตัว นายก อบต.ก็หลายครั้ง ก็อ้างว่าเงินค่าจ้างยังไม่ได้อนุมัติมา ขอให้รอไปก่อน ทำให้ตนเดือดร้อน เพราะไม่มีเงินหมุนเวียนในกิจการ ทั้งต้องนำไปจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไปเชื่อเขามา รวมทั้งค่าแรงคนงานด้วย จึงต้องวิ่งเต้นหากู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบ เกิดมีหนี้สินขึ้นมา

*****นายสัญญา ดวงทิพย์จันทร์ กล่าวว่า หลังจากข้อร้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายผู้ถูกร้อง ในเบื้องต้นจากการพิจารณาข้อร้องเรียนและบุคคลผู้ถูกร้องแล้ว เข้าเกณฑ์ในความผิด

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้โทรศัพท์ติดต่อ นายก อบต.ทัพไทยแล้วไม่สามารถติดต่อไม่ กรณีรับเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำตามสัญญาเสร็จแล้วไม่จ่ายเงินค่าจ้างรับเหมาดังกล่าว

***ภาพ/ผู้รับเหมา /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

Related posts