ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งคุมเข้มมาตรการโควิดในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งคุมเข้มมาตรการโควิดในงานประเพณีบุญบั้งไฟ 12 เม.ย.-11 พ.ค.นี้ ย้ำเว้นระยะห่าง-ปลอดเหล้า-ปลอดการพนันเด็ดขาด ฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับ 4 หมื่น คุก 2 ปี

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1559/2564 ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12 เม.ย. ถึงวันที่ 11 พ.ค. 64 นี้ โดยเนื้อหาสาระสำคัญระบุว่า การจัดงานประเพณีดังกล่าว ห้ามมิให้มี การเล่นการพนัน ทุกประเกท รวมถึงให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในบริเวณจัดกิจกรรม งดกิจกรรมโยนโคลน และกิจกรรมอื่น ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ระมัดระวังการรวมกลุ่มดื่มสุรา การรวมกลุ่มเซิ้งขอสรา หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ในบริเวณงาน หรือสถานที่จัดงาน โดยเน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าพื้นที่ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ นอกจากนี้ผู้จัดงานหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องเสนอมาตรการในการป้องกันโรคฯและยื่นต่อนายอำเภอท้องที่ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องประกอบด้วย แผนผังการจัดงาน จำนวนผู้ข้าร่วมงาน โดยให้พิจารณาผู้ข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่แออัด การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดมาตรการ ควบคุมโรค ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษกำหนด ส่วนกรณีมีผลกระทบต่อพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านและได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณา โดยให้นายอำเภอ หรือผู้แทน พร้อมผู้ขออนุญาตจัดงาน เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมพิจารณา ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้จัดงาน เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด ต้องได้รับโทษ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย.

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts