เชียงราย จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม 500 เตียงรับมึงโควิด

เชียงราย จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม 500 เตียงรับมึงโควิด

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตลอดทั้วหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน และสรุปข้อสั่งการจาก ศบค. และ ศบค.มท.

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์และประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดยังไม่พบการระบาดในพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อจำนวน 12 ราย ส่วนใหญ่รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงในจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศ และของจังหวัดเชียงราย ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่ และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 500 เตียง ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ติดตามการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์ที่ 10 ถึง– วัน ที่ 23 เมษายน 2564 และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) การจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย

 

พร้อมกันนี้ ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงฮายอีกด้วย

Related posts