อุทัยธานี-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง

อุทัยธานี-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม จิตอาสาพัฒนา และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดถนนคนเดิน ( ตรอกโรงยา ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 )

ณ บริเวณตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย นุภาษ สันตยานนท์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีและจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดถนนคนเดิน ( ตรอกโรงยา ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 )ณ บริเวณตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 67 คน

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts