สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครอง เครือข่าย อสม.ต้านโควิด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการป้องกันควบคุมโควิดในพื้นที่อำเภอเมืองและขยายสู่พื้นที่ทุกอำเภอ

จ. อำนาจเจริญ 10/4/64 ข่าว สาธารณสุขคุมเข้มต้านโควิด 19 นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครอง เครือข่าย อสม.ต้านโควิด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการป้องกันควบคุมโควิดในพื้นที่อำเภอเมืองและขยายสู่พื้นที่ทุกอำเภอ


วันที่10 เมษายน 2564 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวรเทพ ทองน้อย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองคณะลงพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์ และตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ ตำบลละ 1 คน โดยทางสาธารณสุขได้ระดมกำลังผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อสม.ต้านโควิด และประชาชน ร่วมหาแนวทางป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ นอกจากนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดยังได้กำชับคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019 ผู้ที่เดินทางมาจากเขต/อำเภอ/จังหวัดพื้นที่ควบคุมที่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากกว่า 5 รายขึ้นไปสะสมภายใน 14 วันดังต่อไปนี้ 1. กทม. 2.จ.สมุทรสาคร 3. จ.ราชบุรี 4. นครปฐม 5.จ.ปทุมธานี 6. จ.สมุทรปราการ7.จ.นนทบรี 8.จ.ตาก 9. จ.สุพรรณบุรี และ 10. จ.ชลบุรี เมื่อเดินทางเข้ามาพื้นที่ จ. อำนาจเจริญต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้แก่ กำนัน ผญ.บ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ทันทีและกักตัวที่บ้าน(Home Quarantine)เป็นระยะเวลา 14 วัน

Related posts