รอง ผบ.กกล. บูรพา ” เปิดด่านหน้ากองกำลังบูรพา ถนนสุวรรณศร ” ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร

 

รอง ผบ.กกล. บูรพา ” เปิดด่านหน้ากองกำลังบูรพา ถนนสุวรรณศร ” ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร

วันที่ 10 เมษายน 2564 พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ” เปิดด่าน กกล.บูรพา ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป- กลับ ภูมิลำเนาขึ้นสู่ประตูอีสาน เส้นทางสระแก้ว – บุรีรัมย์ ผ่านเส้นทางเขาช่องตะโก อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยทางกองกำลังบูรพา ได้ตั้งหน่วยบริการประชาชน ด้านใน เช่นหน่วยคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของหน่วยจิตอาสา กกล.บูรพา, หน่วยบริการแจ้งซ่อมเฉพาะกิจรถยนต์, และรถตรวจการณ์หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชนหากมีเหตุเกิดขึ้น

และได้มอบนโยบายให้ของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในทุกเทศกาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา การใช้ยวดยานพาหนะเป็นจำนวนมาก จึงมอบให้กำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้กำลังพลทหาร – ตำรวจ ไปมอบให้ประชาชนตามจุดตรวจต่างๆ ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วัฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

 

Related posts