สระบุรี..100464 ซ้อมแผนเชิญเหตุอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

สระบุรี..100464 ซ้อมแผนเชิญเหตุอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 10 เม.ย.64 รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงานฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย นายแพทย์ สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้เปิดเผยว่า การซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ การประสานงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การเข้าถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ การบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีทักษะประสบการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมประกอบไปด้วยแพทย์/พยาบาล/หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินรพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสาไห้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเสาไห้ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือการกู้ชีพกู้ภัย การประสานขอรับการสนับสนับสนุนช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
โดยสมมติเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุที่บริเวณถนนสายห้วยบง-ท่าลาน ทางเข้าวัดห้วยบุญ ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รถยนต์ปิคอัพเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์กระบะและเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย มีผู้เสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บติดภายในที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดเหล็กช่วยเหลือ
การซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่เพื่อเป็นการเตรียมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ที่จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรผ่านพื้นที่จำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ มีถนนเชื่อมต่อชุมชนหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เป็นถนน 2-4 เลน รถวิ่งสวนกันไม่มีเกาะกลางถนน มีบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุก 10 ล้อ รถโดยสารสาธารณะในแต่ละวันจำนวนมาก และถนนสายหลักคือถนนพิชัยรณรงค์สงคราม และถนนสายห้วยบง-ท่าลาน เป็นถนนที่มีความคับแคบ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา อันจะนำมาซึ่งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ที่อาจจะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งระหว่างการซ้อมแผน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ ดูความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
การฝึกซ้อมมุ่งเน้นไปที่ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือ/ยานพาหนะมีความพร้อม การถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว การประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลำเลียงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล การคัดแยกผู้บาดเจ็บตามอาการหนัก/เบา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมสถานการณ์ และให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักในความสำคัญในด้านความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมแผนประมาณ 40 นาที และมีการสรุปข้อมูล ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Related posts