เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 28 ครอบครัว ในเขตอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 28 ครอบครัว ในเขตอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
🔶เวลา 11.00 น.
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พมจ.อจ. นปค.51 และหน่วยทหารจาก มทบ.22 อบ. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
– ม.5 ตำบลดงบังจำนวน 7 ราย
– ม.9 ตำบลดงบัง จำนวน 15 ราย
และ ม.15 ตำบลดงบัง จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้ นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงร่วมกับ จ.ส.อ.จิรายุทธ ใจชื่น หัวหน้าชุดเคลื่อนที่สนับสนุนด้านบรรเทาสาธารณภัย จาก มทบ.22 อบ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยบ้านดอนชี ตำบลดงบัง ม.5,9,15 จำนวน 28 ราย ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และฉางข้าว..ภาพ//ข่าว//บัณฑิต..สนุกพันธุ์.รายงาน//อำนาจเจริญ//0658866276

Related posts