อ่างทองยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งต่อเนื่อง ขณะที่สาธารณสุขประกาศด่วนผู้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นกว่า100รายเข้าตรวจคัดกรองเชื้อหลัง 1 ในผู้ร่วมประชุมติดเชื้อ

อ่างทองยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งต่อเนื่อง ขณะที่สาธารณสุขประกาศด่วนผู้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นกว่า100รายเข้าตรวจคัดกรองเชื้อหลัง 1 ในผู้ร่วมประชุมติดเชื้อ


ศูนย์ปฎิบัติการโควิด-19 จังหวัดอ่างทอง ออกประกาศด่วนให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ให้เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาลโพธิ์ทอง ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง12.00 น. เนื่องจากในวันดังกล่าวมีผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมได้รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของ สำนักงาน สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ซึ่งเดินทงมาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ซึ่งนอกจากนั้น 1 ในผู้เข้าร่วมประชุมยังเดินทางเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการคนพิการระดับจังหวัดซึ่งมีทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมจำนวนมาก
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันล่าสุดของจังหวัดอ่างทองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 6 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 138 ราย รักษาหายไปแล้ว 132 รายอยู่ระห่างการรักษาในโรงพยาบาล 6 ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ 100 ราย
ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts