กองทัพเรือ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

กองทัพเรือ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ แจกอาหารกล่อง เจลแอลกอฮอร์ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันตนเองจาก เชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้สั่งการให้จัดรถประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาค 1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันตนเองจาก เชื้อไวรัส COVID – 19 รวมถึงแจกอาหารกล่องจำนวน 280 กล่อง และเจลแอลกอฮอร์ จำนวน 150 ขวด ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในขณะนี้ โดยมี นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้ควบคุมชุดประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว

   ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ถือว่ามีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง ทราบถึงสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และสามารถป้องกันตัวเองได้

“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts