รพ สนามกองทัพเรือ พร้อมรับมือโควิด 19 ระลอก 3

รพ สนามกองทัพเรือ พร้อมรับมือโควิด 19 ระลอก 3

ในวันนี้ 10 เม.ย.64 ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้สั่งการให้ หน่วยต่างๆ ในสังกัด จัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือ เพื่อรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 นั้น ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่สามารถรองรับดูแลผู้ที่จะเข้าพักฟื้นได้ จำนวน 174 เตียง นั้น

น.อ.นิพัทธ์ สุดใจ รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วอย่างเต็มที่ ทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย และระบบอำนวยการ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วที่จะ สามารถรองรับผู้ที่จะเข้ามาดูแลพักฟื้นหรือสังเกตอาการได้ จำนวน 174 คน ตามที่กองทัพเรือ มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เตรียมการในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ 

ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 นั้น ทางด้านพลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด พร้อมรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 320 เตียง แล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2564 กองทัพเรือ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น 3 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในส่วนของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งแห่งนี้ จำนวน 320 เตียง โดยเมื่อวานที่ผ่านมา 9 เม.ย.64 ได้เร่งรัดปรับปรุงและทำความสะอาด ให้สามารถพร้อมรับผู้ป่วยได้ทันที ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ของกองทัพเรือ สำหรับสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก 3 แห่ง ของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1.ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 320 เตียง 2.กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 174 เตียง 3.สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง

ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 แห่ง รวม 726 เตียงนี้ จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง มีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigated : PUI) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบ One Stop Services รวมถึงเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ต้องกักกันโรคต่อ หรือผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กำหนดไว้)

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Related posts