ปราจีนบุรี-โรบินสันร่วมกับ อพวช. และ เชฟรอน จัดกิจกรรมสนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 4

ปราจีนบุรี-โรบินสันร่วมกับ อพวช. และ เชฟรอน จัดกิจกรรมสนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 4


วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 4” ร่วมกับทาง อพวช. และ เชฟรอน ในการมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เนื่องจาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งครอบครัว
นายนนทฤทธิ์ ถาวรพงศ์สถิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรบินสันไลฟ์สไตล์ปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ และมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในชีวิต ที่ให้มากกว่าสถานที่ชอปปิ้ง แต่ยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างทักษะให้กับประชาชนทุกคนภายในจังหวัด ให้เป็นพื้นที่ Center of Community เพื่อให้น้องๆ และเยาวชน ในจังหวัด ปราจีนบุรี ได้รับความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจดีๆจากกิจกรรมนี้
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในการเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้กับสุดยอด “5 อาชีพแห่งอนาคต” ได้แก่ นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist) นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer) นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer) นักพัฒนาวัคซีน (Vaccine Developer) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agri-culturist) ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมและโลกของเรา พร้อมปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองพร้อมกับรับฟังคำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาชีพในสาขาสะเต็มจากบูธอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพ ///////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts