ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังมีการระบาดระลอก 3

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังมีการระบาดระลอก 3

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ณ ที่ ว่าการอำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 , พันโท นพดล พรหมมาก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 /ประธานการตรวจเลือก, ปลัดอำเภอ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้พูดคุย กับน้องๆ ที่เข้ามารับการตรวจเลือก ถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการในการตรวจเลือก มีความเชื่อถือได้ และให้เชื่อมั่นว่า เมื่อเข้าสู่รั้วทหารกองทัพจะดูแลน้องๆทุกคน ให้มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ พร้อมสวัสดิการอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้ ตลอดจนขอขอบคุณน้องๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่สมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถึง 80% เพื่อมาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ย้ำ !!! “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด “

 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฎิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ปรับมาตราการดูแลเข้มงวดการตรวจคัดเลือกทหาร ยกระดับป้องกันโควิด-19 เน้นชี้แจงทำความเข้าใจผู้มาตรวจคัดเลือกและญาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรการร่วมกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้ให้มีการแยกสถานที่ออกจากผู้มาตรวจคัดเลือกปกติ รวมถึงผู้ที่ขอยื่นผ่อนผันก็จะใช้มาตรการเดียวกัน นอกจากนี้ให้จัดการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด และย่นระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ และจัดช่องทางเข้า-ออกหน่วยตรวจเลือก เพียงช่องทางเดียว โดยมีจุดตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนของญาติที่มาให้กำลังใจ ก็ได้ขอความร่วมมือ ให้อยู่บริเวณด้านนอกหน่วยตรวจเลือก โดยได้มีการจัดสถานที่รองรับอำนวยความสะดวกไว้พร้อม จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจ และปฎิบัติตาม เพื่อให้การตรวจคัดเลือกทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts