สระแก้ว-เลขาฯ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” มอบรถตรวจการณ์ ให้กรมทหารพรานที่ 13 ” จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว-เลขาฯ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” มอบรถตรวจการณ์ ให้กรมทหารพรานที่ 13 ” จังหวัดสระแก้ว

*****วันนี้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานมอบรถยนต์ตรวจการณ์ให้กรมทหารพรานที่ 13 ณ ฉก.คลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พันเอก รณรงค์ เส็งมี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13 ผู้บังคับหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วย บริษัท ฮีด้า กาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้กรุณาบริจาค รถยนต์ใช่แล้ว ยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์ เซิร์ฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 3715 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท และมูลนิธิฯ ได้กรุณามอบรถยนต์คันดังกล่าว ให้แก่กรมทหารพรานที่ 13 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งในการลาดตระเวน เฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าทำร้ายราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13 พร้อมกำลังพลรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติงานของหน่วยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

*****พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขามูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ฮีดากาโยโกฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการตรวจการณ์ และเพื่อใช้ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จากเดิมเรียกว่า ” ป่าพนมสารคาม ” ซึ่งมีพื้นที่ป่าพื้นเดียวกันติดต่อกัน 5 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตครอบคลุม 2 เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 เขต อุทยานมีพื้นที่ 1,302,670 ไร่ เขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างฤาไน, เขตฯ เขาสอยดาว, อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ , อุทยานฯ เขาชะเมา – เขาวง, และ อุทยานฯ เขาสิบห้าชั้น ซึ่งกรมทหารพรานที่ 13 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกองทับภาคที่ ๑ เพื่อใช้ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม ตามนโยบายของกองทัพบก และนโยบายของรัฐบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พันเอก ชายธนันชา วาจรัต อดีต ผบ.ทพ.ที่13 ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี เดินทางมาร่วมรับมอบรถยนต์ตรวจการณ์ในครั้งนี้ด้วย ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการลาดตะเวน ตรวจการณ์ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีอาณาเขต ครอบคลุม

๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ๓ เขตอุทยานแห่งชาติ/ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๑,๓๐๒,๖๗๐ ไร่ ประกอบด้วย ๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เนื้อที่ ๖๗๔,๓๕๒ ไร่ ๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เนื้อที่ ๔๖๕,๖๐๒ ไร่ ๓.อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เนื้อที่ ๓๖,๖๘๗ ไร่ ๔.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เนื้อที่ ๕๒,๓๐๐ ไร่ ๕.อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เนื้อที่ ๗๓,๗๒๙ ไร่ โดย มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด / จะมอบรถยนต์ตรวจ การณ์ โตโยต้า ไฮลักซ์ เซิร์ฟ ต่อให้กับ กรมทหารพรานที่ ๑๓ ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพภาคที่ ๑ เพื่อใช้ในการป้องกัน และปราบปราบการกระทำความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติสงวนและ คุมครองสัตว์ป่า การปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าออกมาทำร้าย ประชาชน และในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ ข่าว ภัครพล มานะสร้าง /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts