ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อเวลา 09:00 น

วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถานศึกษาคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัดและข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม ประชุม เชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน โดยมี ทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็น..ยังมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการ พร้อมทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมจำนวน 400 คน

ผู้สื่อข่าว.รับการเปิดเผยจากวิทยากรบรรยายพิเศษท่าน พิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด การติดตั้ง ข้อมูล บนโทรศัพท์มือถือเพื่อรายงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด การแจ้งเบาะแส ผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่าขอบคุณ จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในครั้งนี้ซึ่งให้ผู่บริหารและบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเป็นสิ่งที่ประทับใจได้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการการป้องการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพ ในสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด.

ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

Related posts