ยโสธร” กุดชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์” 

ยโสธร” กุดชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์”

8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น ที่อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับอุบัติเหตุบนท้องถนน อำเภอกุดชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้แพทย์หญิงนันทิยา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม กล่าวว่าสืบเนื่องจากอุบัติเหตุหมู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด หรือเตรียมตัวมาก่อนเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยและญาติ มีความคาดหวังสูงในการบริการ ต้องการให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย รอดชีวิตและพ้นจากความพิการ ทางอุบัติเหตุ งานอุบัติเหตุเป็นงานแรกและศูนย์กลางที่ต้องเตรียมตัวรับและให้การบริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บต้องอาศัยความรวดเร็วถูกต้องและทันท่วงที นอกจากจะให้บริการผู้ป่วยและญาติแล้วยังต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมสถานการณ์ให้พร้อมบริการต้องจัดผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้พร้อมเพื่อตอบสนองผู้ป่วยและญาติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องปลอดภัยมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่หรืออุบัติเหตุกลุ่มชนได้รับบริการและช่วยเหลือในทันท่วงที เป็นวัตถุประ​สง​ค์หลักในการในการช่วยเหลอประชาชนในช่วงเทศกาล​สงกรานต์​มีผู้เข้าร่วม​ประชุม​เป็น​บุคลากร​โรงพยาบาล​กุดชุม​/บุคลากร​หน่วยกู้​ชีพ/เจ้าหน้าที่​ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุดชุม​รวมทั้งสิ้น150​ คน////พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ รายงาน (8/4/64_11.00 น)​

Related posts