เชียงราย ชาวบ้านบุญเรือง จัดกิจกรรม บวงสรวงปู่สลี อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ

เชียงราย ชาวบ้านบุญเรือง จัดกิจกรรม บวงสรวงปู่สลี อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

 

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 7 เม.ย.64 นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง ปู่สลีความเชื่อของหมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านบุญเรือง ได้จัดงานบวงสรวงปู่สลี ที่ปกป้องป่าสลี ที่ ป่าชุ่มน้ำบุญเรือง บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการบวงสรวงประจำปีให้กับปู่สลี ที่ได้ปกป้องป่าชุ่มน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์ โดยกลุ่มนักอนุรักษ์เป็นผู้ผลักดันกิจกรรมสืบต่อมาจากชาวบ้านเพื่อผลักดันป่าชุ่มน้ำดังกล่าวให้พ้นจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

 

โดย ป่าบุญเรือง ได้รับรางวัล อิควอเตอร์ ไพรซ์ ประจำปี 2020 (Equator Prize) รางวัลสุดยอดแห่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชุมชนคนลุ่มน้ำอิงในไทยกับการต่อสู้เพื่อปกป้องผืนป่าได้อย่างสำเร็จ อันเป็นที่ประจักษ์ในสายตาระดับโลก จาก UN

นายทรงพล จันทะเรือง กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านได้ใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำในการหาอาหารและของป่า เพื่อเลี้ยงชีพ โดยก่อนจะเข้าป่าก็จะไหว้ขอความคุ้มครองจากพ่อปู้สลี ให้ปกป้องคุ้มครอง จากนั้นได้มีการคลื่อนไหวเพื่อคัดค้าน การจัดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับพื้นที่ต่างๆ โดยป่าชุ่มน้ำบุญเรืองถูกเสนอให้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย ทำให้ประชาชน ได้รวมตัวกันคัดค้าน เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจึงได้มีการต่อสู้คัดค้าน และมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือ และมาเสริมด้านข้อมูล จากภาคีเครือข่าย ทำให้ป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าสมบูรณ์ จนทำให้ป่าดังกล่าวพ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นป่าเสื่อมโทรมในที่สุด

/////////////////////

Related posts