อุทัยธานี-ลูกสาวชาดา ไทยเศรษฐ์ พร้อมหน่วยข้าราชการ ร่วมกับประมงจังหวัดอุทัยธานี ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพิ่มผลผลิตคืนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก

อุทัยธานี-ลูกสาวชาดา ไทยเศรษฐ์ พร้อมหน่วยข้าราชการ ร่วมกับประมงจังหวัดอุทัยธานี ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพิ่มผลผลิตคืนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก

 นาย พีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นายเจริญ โอมณี ประณี ประมงจังหวัดอุทัยธานี นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลูกสาวชาดา ไทยเศรษฐ์ พร้อมหน่วยข้าราชการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

 

เนื่องด้วยอ่างเก็บน้ำทับเสลาหรือเขื่อนระบำสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ 2531 ลักษณะเป็นเขื่อนดิน มีความสูง 26.80 เมตร สันเขื่อนยาว 3,375 เมตร พื้นที่ประมาณ 11,000 ไร่ สามารถ เก็บน้ำได้ 160 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในการอุปโภค บริโภค ภาคเกษตร และการแก้ไขปัญหาการ เกิดอุทกภัย ปัจจุบันมีชาวประมงที่ใช้ประโยชน์จากการจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลาประมาณ 300 ครัวเรือน สำหรับชนิด พันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้และพบมากได้แก่ ปลานิล ปลากราย ปลาสร้อย ปลาตะเพียน และกุ้งก้ามกราม

ทั้งนี้โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชน เพื่อผลผลิต กุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลาเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญและมีมูลค่าสูงสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลาในวันนี้ ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 500,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรีและพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว พร้อมเรือตรวจการประมง 2 ลำ และเรือชาวประมงในพื้นที่จำนวน 50 ลำ เพื่อนำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่ในอ่างเก็บน้ำทับเสลาในครั้งนี้

 

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts