สระแก้ว-สระแก้วเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกในพื้นที่ชายแดน

สระแก้ว-สระแก้วเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกในพื้นที่ชายแดน


*****วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้วได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดน ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เจ้าหน้าที่ทหาร พ่อค้า แม่ค้า ที่ ตลาดโรงเกลือ และ ตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับวัคซีนจำนวน 10,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนจำนวน 5,000 คนๆละ 2 เข็ม ซึ่งให้อำเภออรัญประเทศ อำเภอคลองหาด และ อำเภอตาพระยา เป็น 3 พื้นที่แรก ที่จะได้รับวัคซีนก่อน โดยในวันนี้ที่บริเวณดังกล่าว โรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นผู้ดำเนินการฉีด ซึ่งจะดำเนินการฉีดได้วันละ 1,000 คน
*****โดยทางโรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อำเภออรัญประเทศได้มีการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/บุคลากรและสถานที่พัก 30 นาที ให้กับบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ในการสังเกตุอาการเมื่อได้รับวัคซีน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้มีการบันทึกชื่อ เลขเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับพื้นที่อำเภออรัญประเทศโดยโรงพยาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts