ชุมพร – Amazing Robusta @ Chumphon ครั้งที่ 2 “จิบกาแฟ ฟังเพลงในสวน”

ชุมพร – Amazing Robusta @ Chumphon ครั้งที่ 2 “จิบกาแฟ ฟังเพลงในสวน”

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร น.ส.ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ททท.ชุมพร-ระนอง น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (ผอ.ททท.เชียงราย) นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร่วมกันแถลงข่าวงาน Amazing Robusta @ Chumphon 2021แนว Camping ณ สวนอาภากรณ์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาลเมืองชุมพร กำหนดจัดงาน Amazing Robusta @ Chumphon ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564 เวลา 10.00-21.00 น. ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร
นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร กล่าวว่า การจัดงาน Amazing Robusta @ Chumphon ในครั้งที่ 2 นี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการ ท่องเที่ยวและเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ว่า “ชุมพรคือเมืองกาแฟโรบัสต้า”อย่างแท้จริง ตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ให้จังหวัดชุมพรเป็น “เมืองกาแฟโรบัสต้า” กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว และกระจายรายได้ทางการ ท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชุมพรให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มอัตราการเข้าพักในบางช่วงเวลา เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจด้านกาแฟ อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วง ซบเซาทางเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการจัดงาน ในปีนี้ ได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านทางพันธมิตรทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมออกร้านขายกาแฟ ขนม และอาหารท้องถิ่นของชุมชน กิจกรรม Cupping กิจกรรมที่จะนำผู้เชี่ยวซาญด้านการชิมกาแฟมาให้ความรู้และแนะนำวิธีการชิมและแยกรสชาติของ กาแฟ กิจกรรม Coffee Oma kase กิจกรรมที่จะให้บาริสต้ารังสรรค์เมนูกาแฟร่วมกับอาหารหรือขนมต่าง ให้ได้ลิ้มลองกัน กิจกรรม Wisdom ร่วมพูดคุยและฟังเรื่องราวสุดพิเศษของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ทั้งฝั่งอาราบิก้าและโรบัสต้า และเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ กิจกรรม Coffee Battle กิจกรรมที่จะให้สิงห์เหนือ มาพบเจอกับเสือใต้ โดยการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษ กิจกรรม Business Matching ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจของกาแฟทั้ง อาราบิก้าและโรบัสต้า กิจกรรม Coffee Workshop ร่วมสนุกและได้ความรู้ ไปกับกิจกรรมที่จะได้ทดลองลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ จากกาแฟ และพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปิน ชื่อดังระดับประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้ ททท. ได้จัดงานภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อีกด้วย
นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึง การต่อยอดเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนผ่านเส้นทางกาแฟได้อีกด้วย สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท, สำนักงานชุมพร โทร. 077-502775 – 6, 077-501831 Email tatchumphon2@gmail.com พจ TATChumphonRanong
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts