ชุมพร – ตรวจเยี่ยม SHA ชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ

ชุมพร – ตรวจเยี่ยม SHA ชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ


วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนอง เข้าตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้านโอล ไทม์ คาเฟ่) เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการประเภทโรงแรม/ที่พัก (โรงแรมยูโรบูติค) เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการประเภทยานพาหนะ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟมทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส) เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการประเภทโรงแรม/ที่พัก (โรงแรมฮ็อป อินน์ ชุมพร)
นายสุรพล มิ่งชัย กล่าวว่า เป็นการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ตามที่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อสั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA
” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง ของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยจากสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ สถานที่ และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำ มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรายงานผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบต่อไป ” นายสุรพล มิ่งชัย กล่าว
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts