ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้บริหาร ศธ. และกรรมการสถานศึกษา ยกเข่ง หลังกระทำผิดในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแ่กนวิทยายน เมื่อปี 2558

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้บริหาร ศธ. และกรรมการสถานศึกษา ยกเข่ง หลังกระทำผิดในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแ่กนวิทยายน เมื่อปี 2558


เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 7 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์คดีที่สำคัญ หลังจากที่ศาลฯ ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 7 เม.ย.เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ในคดีหมายเลขดำที่ อท.5./2562 คดีหมายเลขแดงที่ 24/2563 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด จำเลยกับพวก รวม 11 คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบ กรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558 คดีนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พิพากษา ลงโทษจำคุก 5 ปี นายกิตติ บุญเชิดพิพากษาจำคุก 3 ปี ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ,นายวีระเตช ซาดา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา, นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรือยากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์, พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และนายมาโนช ฝั้นฉิม พิพากษาจำคุก 2 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา นายภูวดล หมื่นสีพรหม นายสุนันท์ คำจันทร์ และนายสมเกียรติ ศรีโนนชัย พิพากษายกพ้องนายยุทธศาสตร์ กงเพชร

ต่อมาจำเลยได้อุทธรณ์คำพิพากษา และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 7เม.ย.เป็นดังนี้จำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา ,นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์และ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม
และ จำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ,นายภูวดล หมื่นสีพรหม ,นายสุนันท์ คำจันทร์,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝั้นฉิม โดยไม่รอลงอาญา

Related posts