พังงา-ธกส.พังงาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน มอบร่มสนามและจุดเช็คอินให้หลาดลองแล@บางนุ

พังงา-ธกส.พังงาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน มอบร่มสนามและจุดเช็คอินให้หลาดลองแล@บางนุ


ที่หลาดลองแล บ้านบางนุ ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา มอบร่มสนามจำนวน 16 คันและจุดเช็คอิน2จุด ให้กับ นส.เสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการตลาดฯ เพื่อใช้ประโยชน์กันแดดกันฝนในจุดนั่งพักนั่งทานอาหารของนักท่องเที่ยว และเพิ่มจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆให้กับตลาด ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและใกล้เคียง เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายอาทิตย์ละหลายพันคน
นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย กล่าวว่า ธกส.เป็นสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากจะให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปแล้ว ยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สำหรับหลาดลองแล@บางนุ เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งพ่อค้าแม่ขายเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนและละแวกข้างเคียง ทางธนาคารฯได้ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมโดยออกให้บริการรับฝากเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านบางนุเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts