ผู้ว่าเลยประเดิมเข็มแรกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

เลย/วสันต์ สุนา 089-941-9014

ผู้ว่าเลยประเดิมเข็มแรกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรง จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านการแพทย์ โดยวันนี้ จะฉีดวัคซีนทั้งหมด 30 คน

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรก เป็นวัคซีนซิโนแวค เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน โดยมติของคณะทำงานบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 400 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน .ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 คน

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะกระจายให้ทุกอำเภอฉีดพร้อมกัน โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว “ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ” แต่เป็นการป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ จึงขอให้ทุกท่านได้คงมาตรการ DMHTT หรือ การเว้นระยะห่าง/อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อยๆ หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ และในรอบถัดไป จังหวัดเลย จะได้รับจัดสรรวัคซีนประมาณเดือน มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดสรรให้กับกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1.บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข และ อสม. 2. เจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 4 .บุคคลที่มีโรคประจำตัว 5.ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวในท้ายที่สุดว่า ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากทางราชการเท่านั้น และเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนรับวัคซีน หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งก่อนฉีด หลังฉีด 30 นาที คอยสังเกตอาการ และต้องโหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ไว้ทุกคน เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ ถ้ามีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ผื่นลมพิษ ไม่มีแรง แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน หรืออาการอื่น ๆ เช่น ท้องเสีย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือ Hot line 1669

 

 

Related posts