อำเภอสัตหีบร่วมหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัดอัมพาราม เนื่องในวันจักรี

อำเภอสัตหีบร่วมหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัดอัมพาราม เนื่องในวันจักรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 เม.ย.64) นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) โดยมีหัวหน้าจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้บริการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพาราม หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยบุรุษโดยแท้ เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้ว ยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง อันได้แผ่ความสุขออกไปสู่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร พร้อมกันนั้นก็ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรมอันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา และในวันนี้พวกเราได้มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน วันนี้จึงได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts