ทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกว่า 60 หลังคาเรือน

ศูนย์ข่าวภาคกลาง จังหวัดลพบุรี 070464 ทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกว่า 60 หลังคาเรือน

 

จากกรณีเกิดเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย กว่า 60 หลังคาเรือน ทั้งในพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง อ.โคกสำโรง และ อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงให้หน่วยขึ้นตรง เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเป็นการเร่งด่วน

โดยล่าสุด หน่วยเคลื่อนที่เร็ว กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ชุดช่างบรรเทาสาธารณภัย จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวน 15 นาย ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับจิตรอาสาและชาวบ้านบางพึ่ง ช่วยกันซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพายุพร้อมสิ่งอุปกรณ์ชุดช่าง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนตำบลบางพึ่ง เร่งให้การช่วยเหลือ ดำเนินการรื้อถอน จัดเก็บและซ่อมแซมหลังคาที่พักอาศัย นาง ส้มซ่า วิไล อายุ 85 ปี ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสพภัยและเป็นผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหาย หลังคาเปิดทั้งหลัง เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับสู่การเดินเนินชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว พร้อมทั้งได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำผู้บ้าน เจ้าของบ้านพร้อมทั้งญาติ เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นว่า ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts