ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรก

ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรก

 

ที่ 7 เมย.64 ที่ห้องประชุมพญายอชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นายวรพันธุ์ สุวรรณณุสส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ในการฉีดวัคซีนเข็มแรก นำโดยแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ มีหัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ และยังเป็นการทดสอบระบบความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งมีการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนในแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนางมยุรี ยืนสุข อสม.เนินหอม กล่าวว่า หลังจากฉีดวัคซีนฯรู้สึกปกติและดีใจที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางไปยังวัดสง่างาม ซึ่งมีการจะการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 300 รูป โดยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิน 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมย.64 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทย นางนันทนา สุวรรณณุสส์ในนามผู้จัดโครงการถวายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 2 เมย.64 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโครงการอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการต่างๆ และ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจากวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี แต่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สมัครใจรับการฉีดวัคซีนและเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 10 เดือน จำนวน 300 รูป …

 

ภาพ/ข่าว ลักขณา สีนายกอง

Related posts