อ่างทองคิกออฟฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์-อสม. 900 คนทั่วจังหวัดหลังได้รับการจัดสรรวัคซีน 1800 โด๊ส

อ่างทองคิกออฟฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์-อสม. 900 คนทั่วจังหวัดหลังได้รับการจัดสรรวัคซีน 1800 โด๊ส

ที่บริเวณอาคารอำนวยการหลังเก่าโรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดอ่างทองหลังได้รับการจัดสรร วัคซีนซิโนแวค จำนวน 1,800 โดส โดยกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. สำหรับวัคซีนโควิดในลอตแรกนั้นจะดำเนินการฉีด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองโควิค-19และเจ้าหน้าที่ อสม.จำนวนทั้งสิ้น 900 คน ซึ่งกระจายไปยังทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ โดยวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มฉีด และจะทยอยฉีดไปจนถึง 9 เมษายน 2564 จนครบ 1800 โด๊ส ซึ่งผุ้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค คนแรกของจังหวัดอ่างทองก็คือนายแพทย์อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี นายแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง 

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับมาเป็นของซิโนแวค ซึ่งมีข้อจำกัด จะฉีดให้กลุ่มผู้มีอายุ 18 – 59 ปี ซึ่งกลุ่มที่อายุเกินจากนี้ต้องรอวัคซีนของแอสตราเซเนกา ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 โดยตั้งเป้าหมายประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100%

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

Related posts