สระแก้ว-วัดป่าเขาย้อยผาแดง พร้อมรับพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายพระพร้อมผ้าไตรเลี้ยงภัตหารเพลพระเนื่องในวันจักกรีและวันสงกรานต์

สระแก้ว-วัดป่าเขาย้อยผาแดง พร้อมรับพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายพระพร้อมผ้าไตรเลี้ยงภัตหารเพลพระเนื่องในวันจักกรีและวันสงกรานต์


*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ หลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ” วัดป่าเขาย้อยผาแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางสาววรรณา บัวแก้ว อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ ตัวรับอิสระมาพาคุณแม่และครอบครัวบัวแก้วพร้อมเครือญาติไปถวายพระ พาไตรจรวรและเลี้ยงเพลวันจักรี พร้อมรับพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญถวายผ้าไตรยังคงมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทยอยกันเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมากันแบครอบครัว เนื่องจากต้องการทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเลือกที่มาทำบุญวันนี้เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวจะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวกับกับครอบครัว
*****นางสาววรรณา บัวแก้ว อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ กล่าวว่า ได้พาคุณแม่พร้อมครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกันในวันนี้พาคุณแม่มาทำบุญ ถวายพระพร้อมผ้าไตรและถวายภัตตาหารเพลพร้อมด้วยครอบครัวมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและขอพรให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้หายไปและให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และเมื่อทำบุญร่วมกันกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงกำหนดการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบ New Normal จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการจึงได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้วัดหลายแห่งในเขตจังหวัดสระแก้ว ต่างเริ่มจัดเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากวัดจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจคัดกรองประชาชนที่จะมาร่วมทำบุญแล้วยังคงมีการเว้นระยะห่าง มีการจัดชุดสังฆทานไว้ให้บริการ การร่วมทำบุญผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อลดกา สัมผัส รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำจุดพักคอยและพื้นผิวสัมผัสทุกจุดที่มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันทุกชั่วโมงอีกด้วย ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ประเพณีสงกรานต์ ของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไปตามยุตตามสมัย ขณะที่บางประเพณีเริ่มสูญหายไม่เป็นที่รู้จัก หากประเพณีเหล่านี้ไม่มีการสืบสานต่อหรือไม่มีการ อนุรักษ์ไว้ในอนาคตเด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อมาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ของชาวอีสานซึ่งการออกแบบประกอบจะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้และมีภาพประกอบที่น่าสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายไปที่การสร้างสรรค์งานภาพประกอบที่สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นผ่านทาง เทคนิคการวาดภาพ ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ และเพื่อให้คนกลุ่มรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมตามแบบประเพณีสร้างแรงจูงใจที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจต่อไป
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts