เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยอำเภอกงไกรลาศ

เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยอำเภอกงไกรลาศ


วันนี้ 6 เมษายน 2564) เวา 13.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 200 ครัวเรือน จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่หมู่หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลไกรใน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพด้วย

อำเภอกงไกรลาศ ได้เกอดวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 4 ตำบล16 หมุ่บ้าน คือ ตำบลไกรใน ตำบลกกแรต ตำบลไกรกลาง และตำบลไกรนอก โดยสร้างความเสียหายแก่ บ้านเรือน โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินและมีพื้นที่การเกษตรเสียหายบ้างส่วนด้วย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 246 ครัวเรือน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts