ผู้ว่าฯลำพูน สั่งกำชับทุกภาคส่วน คุมเข้มสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ผู้ว่าฯลำพูน สั่งกำชับทุกภาคส่วน คุมเข้มสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ พร้อมมาตรการการป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวด ขอประชาชนการ์ดอย่าตกป้องกันตนเอง

 

วันนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2564 ) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นายชัชวาล ฉายะบุตร นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน หลังพบรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำซับให้ ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แรงงานจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัด และทุกภาคส่วน เข้มงวดตรวจตรา กำกับ ควบคุมอย่างเข้มงวด 3 เรื่องที่เป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้แก่ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ มิให้ฝ่าฝืน กฎหมาย และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ โดยต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มงวด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้า การควบคุมจำนวนคน การจัดทำบันทึกข้อมูล นักดนตรี ดีเจ ที่เดินทางมาทำงานไปกลับ เชียงใหม่ ลำพูน การเว้นระยะห่าง เป็นต้น และในการตรวจสอบกลุ่มแรงงาน ในสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการลักลอบเล่นการพนัน ห้ามมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกชนิด ทุกประเภทอย่างเด็ดขาด

และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน การ์ดอย่าตก ควรดูแลและป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมใส่หน้ากากอานามัยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และติดตามข้อมูลข่าวสารของทางจังหวัดลำพูน

……………………………………………..

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

6 เมษายน 2564

 

Related posts