นนทบุรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ( 6 เมษายน 2564) เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย โดยมีข้าราชการและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งจังหวัดนนทบุรี มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 61 ราย โดยแบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 23 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 38 ราย ชั้นจตุจถดิเรกคุณาภรณ์(จ.ภ.) 1 ราย

 

 

Related posts