ชุมพร – คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เตรียมเพิ่มมาตรการ หลังพบผู้ติดโควิด-19 ระลอกใหม่ 2 ราย

ชุมพร – คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เตรียมเพิ่มมาตรการ หลังพบผู้ติดโควิด-19 ระลอกใหม่ 2 ราย


วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร จากสถานการณ์ ตรวจพบการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 2 ราย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ได้รายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19)ในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 ราย ซึ่งเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ เขาตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 50 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำประมาณ 500 คน ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยและคนที่อยู่ในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว
ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการตรวจพบการแพร่ระบาดโควิด-19 กลุ่มใหม่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งทั้ง 2 ราย มีประวัติเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ก่อนเดินทางกลับมายังจังหวัดชุมพร และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลปรากฏว่าพบเชื้อ และจากการสอบสวนโรคพบว่า ทั้ง 2 ราย ได้มีการเดินทางไปตามร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านนวด สถานบันเทิง พร้อมกับมีการสังสรรค์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง และจำนวนที่มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ได้พิจารณาถึงมาตรการที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของ ระยะเวลาในการเปิดให้บริการของสถานบริการ และสถานบันเทิง ร่วมถึงการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานบริการ และสถานบันเทิง โดยมาตรการดังกล่าวมีการเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะดูในข้อระเบียบและผลกระทบ ก่อนที่จังหวัดชุมพรจะออกประกาศต่อไป
นอกจากนี้ จังหวัดชุมพรจึงมีมาตรการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมรวม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ, นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ตาก,ราชบุรี,ชลบุรี,นราธิวาส,กาญจนบุรี,และสุพรรณบุรี ซึ่งบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เมื่อเข้ามายังจังหวัดชุมพร ต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยง และขอความร่วมมือให้อยู่บ้าน เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่สาธารณะ ติดตั้งแอปหมอชนะ และสแกนไทยชนะ และหากมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts