ข่าวแพร่ อ.สองจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงษ์

ข่าวแพร่
อ.สองจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงษ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษ โดยแท้เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั้งคงให้แก่ชาติไทยแล้ว ยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ได้แผ่ขยายความสุขสราญออก
ไปสู่พสกนิกร ทั่วราชอาณาจักร ทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูณ์ และชอบด้วความยุติธรรม ทรงอาราธทนาคณะสงฆ์ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฏกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นหลักตราบเท่าปรัตยุบันกาล พร้อมกันนั้นก็ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมงานศิลปหัตกรรมอันงดงาม เป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการแล้ว จึงได้เผยแพร่ให้ทั้งฝ่ายราชการ และประชาชนทราบ ซึ่งต่างก็เกิดความเลื่อมใสในพระบรมราชกฤดาภินิหารเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันมีสมานฉันท์ที่จะถวาย พระราชสมัญญาว่า”พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อเวลา09.09น.วันที่6 เมษายน พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน”รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร พ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสอง พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดี เนื่องในวันมหาบรมจักรีวงศ์มหาราช ในลำดับ พิธี ประธานในพิธีได้ขึ้นบนเวทีตรงหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ถวายเครื่องราชสักการะ(ดอกไม้พุ่มสด)ผู้ร่วมพิธียืนตรงถวายความเคารพ ประธานจุดธูปเทียนน้องเครื่องทองน้อยประธานกราบที่แท่นกราบ1ครั้งไม่แบมือประธานถวายความเคารพผู้ร่วมพิธีถวามความเคารพพร้อมประธาน ประธานเดินลงจากเวทีไปยังแท่นพิธีประธานกล่าวคำถวายอาศิราทราชสดุดีจยแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เป็นเสร็จพิธี

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts