พ่อเมืองศรีสะเกษ สั่งเร่งสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำเอ่อล้นท่วมข้าวนาปรังเขตบริการฝายราษ๊ไศล

พ่อเมืองศรีสะเกษ สั่งเร่งสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำเอ่อล้นท่วมข้าวนาปรังเขตบริการฝายราษ๊ไศล


เมื่อเร็วๆนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมนานอกอ่าง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนราษีไศล ส่งผลทำให้พื้นที่ “ทุ่งหนองแห้ว” ต.ด่าน “ทุ่งน้ำเค็ม” ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยมี นายภัทรพล สารการ ปลัดอาวุดส รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน สภ.ราษีไศล ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในเบื้องต้นได้สั่งการให้นายบุญประสงศ์ นวนสายย์ หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 2 จุด คือจุดทุ่งหนองแห้ว ต.ด่าน จำนวน 2 เครื่อง และจุดทุ่งน้ำเค็ม ต.หนองแค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากทุ่งนาที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 จุด ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts