ผู้ว่าฯ จังหวัดลำพูน นำจิตอาสา กว่า 1000 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า หมู่ 2 เนื่องในวันจักรี

ผู้ว่าฯ จังหวัดลำพูน นำจิตอาสา กว่า 1000 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า หมู่ 2 เนื่องในวันจักรี

                   วันนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2564 ) ที่ วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นประธานนำจิตอาสาจังหวัดลำพูน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า หมู่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และพื้นที่โดยรอบ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน ทั้งเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยศาสนาสถานถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ อีกด้วย

……………………………………………..

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

6 เมษายน 2564

 

Related posts