ชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ท่องเที่ยวเกาะช้าง จัดกิจกรรมการกุศลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ตราด ชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ท่องเที่ยวเกาะช้าง จัดกิจกรรมการกุศลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ผู้สื่อข่าว วิเชียร ม่วงสี วันที่ 6 เมย.64

ข่าว/ระหว่างวันที่ 5-7 เมย.64 ที่ผ่านมาชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้จากกรุงเทพมหานคร นำโดยนายกลย์กร จันลอย ประธานชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ นำเจ็ทสกี 21 ลำ พร้อมสมาชิกจำนวน 40 คนและทีมงานอีก 10 คนเดินทางมาจัดกิจกรรมการกุศล และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมการเส้นทางท่องเที่ยวด้วยเจ็ทสกี โดยเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยเจ็ทสกีของชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ครั้งนี้ เริ่มจากการเดินทางมาพักค้างที่รีสอร์ทหาดลานทรายในคืนวันที่ 4 เมย. ก่อนนำเจ็ทสกีลงน้ำในเช้าวันที่ 5 เมย. และใช้เส้นทางเจ็ทสกีจากหาดลานทรายไปท่องเที่ยวเกาะกระดาด เกาะหมาก เกาะหวาย เกาะคลุ้ม ก่อนนำเจ็ทสกีเข้าชายหาดบ้านคลองกลอย ม.1 ต.เกาะช้างใต้ โดยมีนายเติมศักดิ์ เสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านบางเบ้า ม.1 ต.เกาะช้างใต้ กล่าวให้การต้อนรับพร้อมนส.สุภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชีวาปุรีจำกัด ก่อนจะร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพง บริเวณทะเลชายหาดคลองกลอยจำนวน 3,000 ตัว เป็นปลากะพงขนาด 3-4 นิ้วฟุต เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปลากะพงในทะเลบ้านบางเบ้า ก่อนเข้าที่พักที่โรงแรมชีวาปุรีหาดคลองกลอย

ส่วนในวันนี้ 6 เมย. 2564 หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วแล้ว ชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ ร่วมกันเดินทางจากบ้านคลองกลอย ไปจัดกิจกรรมการกุศลที่โรงเรียนบ้านบางเบ้า โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเบ้าร่วมกิจกรรม ในพิธีมอบพัดลมและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านบางเบ้า หลังจากนั้นจึงเดินทางไปท่องเที่ยวสะพานเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางเบ้า เลือกซื้อสินค้าของฝากสินค้าที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันที่สะพานบ้านบางเบ้า ก่อนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดบ้านคลองกลอย เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกชุมชนและนักท่องเที่ยวให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะเดินทางด้วยเจ็ทสกี ไปเที่ยวชมเกาะง่ามละเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อไป

นายกลย์กร จันลอย ประธานชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้บอกว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวเส้นทางเจ็ทสกีที่หม่เกาะทะเลตราด และเกาะช้างในครั้งนี้ มีการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า และจังหวัดตราด ตลอดจนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอย่างถูกต้อง มีการจัดระเบียบการเดินทางด้วยเจ็ทสกีอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประธานชมรมเจ็ทสกีโซไซตี้ บอกต่อว่า ชมรมเจ็ทสกีเดินทางมากันเป็นหมู่คณะ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและการกุศล ตลอดจนการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในยามที่ชุมชนท่องเที่ยวประสบกับปัญหาวิกฤตจากไวรัสโควิด 19 โดยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเจ็ทสกีกันทุกเดือน อีกทั้งยังมีชมรมเจ็ทสกีอีกหลายชมรมที่พร้อมจะเดินทางมาท่องเที่ยวเส้นทางเจ็ทสกีที่เกาะช้างในชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับชมรมเจ็ทสกีเพือส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

 

Related posts