ชาวบ้านโวยน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล

จ. อำนาจเจริญ 6/4/64

ข่าว ชาวบ้านโวยน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล

นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ

ชาวบ้านกโวยนอกจากจะประสบปัญหาอากาศร้อนแล้วน้ำประปาหมู่ไม่ไหลมาแล้วร่วมเดือน ส่งผลให้ชาวบ้าน 30 กว่าครัวเรือนขาดน้ำอุปโภค-บริโภคร้องไปที่ อบต.ก็ไม่ได้รับการเหลียวแล

เมื่อเช้าวันที่ เวลา 07.30 ของวันที่ 6 เมย. 64 ตัวแทนชาวบ้านชูชาต หมู่ 11 ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ ประมาณ 20 คนโดยการนำของนายถาวร โสภากุล อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 76 ม. 11 และนายสำราญ ลาพิมพ์ อายุ 40 ปี บ้านเดียวกัน มารวมตัวกันที่บริเวณหอประปาหมู่บ้านและเรียกร้องขอให้ อบต. ลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่น้ำประปาไม่ไหลมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม จนถึงปัจจุบัน จนส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านชูชาติ หมู่ 11 ได้รับความเดือดร้อนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค หรือน้ำใช้น้ำอาบ นายถาวร โสภากุล กล่าวว่าสาเหตุที่ชาวบ้านส่งตัวแทนออกมาเรียกร้องในครั้งนี้เนื่องของ อบต.ลือที่ได้เคลื่อนย้ายหอถังเก่ามาจากหมู่ บ้านอื่นมาติดตั้ง โดยใช้บ่อบาดาลเก่า ที่มีอยู่ก่อนใช้ สูบน้ำมาทำน้ำประปาตั้งแต่ปี 2557 ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค-บริโภคเรื่อยมาใช้อย่างประหยัด

พอตกมาปีนี้ประสพปัญหาภัยแล้งเนื่องฝนทิ้งช่วงมานาน ส่งผลให้อากาศร้อนจัดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชาวบ้านได้นำน้ำประปามาอุปโภค ใช้ฉะล้างร่างกาย ส่วนน้ำดื่มชาวบ้านหันไปซื้อน้ำจากโรงงานผลิตน้ำ ที่เป็นปัญหาคือน้ำใช้ซอย หากจะใช้น้ำดื่มที่ซื้อตกถังละ 10-15 บาท ชาวบ้านไม่มีปัญญาที่ซื้อได้เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็แทบจะกระอักตาย

   นายสำราญ ลาพิมพ์ กล่าวในเรื่องนี้ว่าตั้งแต่น้ำประปาไม่ไหลมาตั้งแต่ต้นเดือมีนาคม จนถึงปัจจุบันได้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะน้ำที่นำมาใช้ซอยในชีวิตประจำวันเช่นน้ำจะอาบ จะเข้าห้องน้ำ ชาวบ้านได้ช่วยเหลือตัวเองโดยใช้รถกระบะ รถอีแต๊กและรถซาเล้ง อกไปบบรทุกน้ำจากแหล่งต่างๆที่จะหาได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รอทาง อบต.หรือหน่ายงานที่รับผิดชอบจะมาแก้ไข ถึงอย่างไรก็ตาม ทาง อบต.ได้ส่งหน่วยซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะสูบน้ำมาทำน้ำประปาแต่ก็ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้เนื่องจากบ่อตื้นปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปา

 

Related posts