ศรีสะเกษ!!อำเภอบึงบูรพ์แถลงข่าวการจัดงานบุญประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2

ศรีสะเกษ!!อำเภอบึงบูรพ์แถลงข่าวการจัดงานบุญประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 ส่งเสริมชาวอำเภอบึงบูรพ์ออกกำลังกายต้านโควิด 19

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย กงศรี ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบึงบูรพ์ และนายนริด พรหมทา กรรมการวัดศรีบึงบูรพ์ ได้กันแถลงข่าวการจัดงานบุญประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์ และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 ส่งเสริมชาวอำเภอบึงบูรพ์ออกกำลังกายต้านโควิด 19 โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์ ผกก.สภ.บึงบูรพ์ และนายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา กรรมการวัดศรีบึงบูรพ์ นำคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านอำเภอบึงบูรพ์และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานบุญประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์ และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -18 เมษายน 2564 ที่วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการเททองหล่อพระพุทธชินราชองค์ที่ ๒ การรำบูชาพระพุทธชินราช แข่งเรือเพื่อถวายบูชา รุ่น ๗ ฝีพาย การแสดงดนตรีไทย และรำบูชาพระพุทธชินราช การแสดงดนตรีไทยบรรเลง ร่วมเช็คอินหรือแลนมาร์คใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ภาพสี ๓ มิติ ท่าน้ำวัดศรีบึงบูรพ์ การแสดงวิถีชีวิตคนบึงบูรพ์ ชมปราสาทสายรุ้ง ที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยและ พระปิยมหาราช ชมเรือ 50 ฝีพาย อีแหลวลอดฟ้า (เรือเอกประจำวัดศรีบคงบูรพ์) ระฆังสังฆวารีสัญลักษณ์แห่งสังคมเป็นสุข หอแก้วโภคทรัพย์ โบสถ์มหาอุด รูปทรช้างยืน หน่อพระศรีมหาโพธิ์ 3 ต้น เสาอินทขิล เสาสันติสุข วิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่2 ในวันที่ 18 เมษายน 2564 และร่วมทำบุญกราบไหว้สักการะพระพุทธชินราช จึงเชิญชวนร่วมการจัดงานบุญประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์ และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 ส่งเสริมชาวอำเภอบึงบูรพ์ออกกำลังกายต้านโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 ที่วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศรีบึงบูรพ์ และจัดหาเงินทุนช่วยเหลือสาธารณะกุศล ผู้ยากไร้ คนพิการ และเพื่อส่งเสริมประชาชนชาวอำเภอบึงบูรพ์ได้ออกกำลังกายต้านโควิด 19 ต่อไป

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts