จังหวัดลพบุรี 050464 พ่อเมืองลพบุรีพาเกษตรกรชมแปลงสาธิตผลผลิตทางการเกษตร

จังหวัดลพบุรี 050464 พ่อเมืองลพบุรีพาเกษตรกรชมแปลงสาธิตผลผลิตทางการเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำเกษตรกรชาวไร่ชมอปลงสาธิตการเกษตรและเทโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงราคาดี
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการนำเกษตรกรที่ทำพืชไรเยี่ยมชมแปลงสาธิตงานเปิดบ้านแปซิฟิค ณ แปลงสาธิตบริษัทแปซิฟิคเพล็ดพันธุ์จำกัด ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งในการจัดงานได้มีการจัดการแสดงทางวิชาการ การแสดงในด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำการเกษตร การกำจัดวัชพืชอย่างมีคุณภาพ การนำเยี่ยมชมแปลงสาธิตเป็นแปลงข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน

นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางทำการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด และการจัดเสวนาเกี่ยวกับทางปลูกพืชทางการเกษตร ซึ่งให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์ที่ให้ทันกับยุค 5G โดยเชื่อว่าเกษตรกรชาวไร่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้นำความรู้ไปปรับปรุงแปลงเกษตร การเพาะปลูก เพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของตลาดที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวีดลพบุรีนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่เป็นพืชไร่ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ในอนาคตเกษตรกรชาวไร่จะทำให้พืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชไร่เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

 

Related posts