อยุธยา – ผบก.ภ.จว.อยุธยา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ 2564

อยุธยา – ผบก.ภ.จว.อยุธยา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หน้าอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ 2564

โดย ตำรวจภูธรภาค 1 มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วง วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2564 ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดพื้นที่จัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ขนาดใหญ่และการเล่น สาดน้ำ ทั้งนี้คงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา จึงกำหนดจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด, พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา, ส.จว.พระนครศรีอยุธยา, ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, ส.ทล.1บก.ทล., ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 , ส.รน.1 กก.4 บก.รน. , ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. , มูลนิธิ และ อส.ตร. รวมจำนวน 395 คน ซึ่งมี ยานพาหนะ จำนวน 50 คัน เป็นรถยนต์ 34 คัน และรถจักรยายนต์ 16 คัน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts