“มนัญญา” รมช. เกษตรและสหกรณ์ ลงมือปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แห่งแรก ของ จ. กระบี่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

“มนัญญา” รมช. เกษตรและสหกรณ์ ลงมือปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แห่งแรก ของ จ. กระบี่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 

เวลา 9:30 น วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่โรงเรือนวิสาหกิจชุมชนคนกระบ ี่เพื่อปลูกสมุนไพร เขตเทศบาลเมืองกระบี่ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเป็นประธานในการปลูกกัญชาแห่งแรกของจังหวัดกระบ ี่ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆ ละ 50 ต้นภายในโรงเรือนปิด มีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่จะทำให้มั่นใจว่ากัญชาที่ปลูกขึ้นได้รับการตรวจสอบ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางผึ้งร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบ ี่เพื่อปลูกสมุนไพร ร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษจำนวน 50 ต้นในโรงเรือน มีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชาส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาแจกจ่ายให้สถานบริการภาครัฐ

นางมนัญญา ฯ กล่าวว่าการขับเคลื่อนเรื่องกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันการวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำต่อยอดในการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา

ขณะที่เกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก มี 30 แห่งทีจะ่แจ้งจดทะเบียนเพิ่มเติมการปลูกกัญชาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการ

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts