เกษตรกรเลี้ยงวัวลาน-ไก่ชน ครวญ ขอจังหวัดผ่อนปรนให้ซ้อมวัวลาน-ไก่ชน ในพื้นที่

เกษตรกรเลี้ยงวัวลาน-ไก่ชน ครวญ ขอจังหวัดผ่อนปรนให้ซ้อมวัวลาน-ไก่ชน ในพื้นที่ และจัดประกวดวัวสวยงาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังถูกสั่งระงับเพราะพิษโควิด-19 มานานกว่า 4 เดือน

 

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 เมษายน นายธรรมนูญ บุญส่ง กำนันตำบลบ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี นายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี และนายปรัชญา สุขารมย์ กำนันตำบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม พร้อมชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน กว่า 20 คน เดินทางมาที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ยื่นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถึงนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นผู้รับหนังสือ

นายธรรมนูญ เปิดเผยว่า วัวลาน วัวเทียมเกวียนวัวประกวดไก่ชนเป็นประเพณีพื้นบ้านเก่าแก่ของคนจังหวัดเพชรบุรีที่สืบทอดสืบสานกันมายาวนานเป็นสนามแสดงและตลาดการซื้อขายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเกษตรกรทำให้ซาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดำรงชีพเลี้ยงครอบครัวและชำระหนี้สินที่ผ่านมาในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2จังหวัดเพชรบุรี ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโดยมีคำสั่งให้ งดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ซ้อมวัวลาน ไก่ชน และยังห้ามมิให้ทำกิจกรรมอื่นอีกหลายอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องมาโดยตลอดตนและผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ว่าขณะนี้ชาวบ้านที่ เลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไก่ชน ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้ามมิให้จัดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านซ้อมวัวลานไก่ชนเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด19เป็นเวลานานกว่า4เดือนทำให้ไม่มีพื้นที่แสดงวัวและไก่จึงทำการค้าขายวัวและไก่ยากมาก

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีช่วยดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรคนเลี้ยงวัวลาน วัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านและไก่ชนโดยการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโดย อนุญาตให้เกษตรกรได้ข้อมวัวลาน ไก่ชน ภายในตำบลหมู่บ้านและผ่อนปรนให้เกษตรกรได้จัดงานประกวดวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านได้ภายในตำบลหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาศในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการซื้อขายของกลุ่มผู้เลี้ยงวัวลานวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านและไก่ชนทั้งนี้ชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์โควิด -19 ในทุกขั้นตอน

เบื้องต้นนายธนภัทรได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และรับจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอเพื่อพิจารณาในการจัดกิจกรรมการประกวดวัวสวยงามและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอเรื่องการจัดวัวลานและไก่ชน ไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

 

Related posts