เรือนจำเบตง งดเยี่ยมญาติชั่วคราว  

วันที่ 5 เม.ย.64 เรือนจำเบตง งดเยี่ยมญาติชั่วคราว

เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา งดเยี่ยมญาติชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ – 5 พ.ค.2564 ตามคำสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หลังจาก พบผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 เม.ย.64 ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ประกาศ งดเยี่ยมญาติชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 5 พ.ค.2564 ตามคำสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังจากพบผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ จากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทูบีนัมเบร์วัน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาติดเชื้อโควิด-19 

นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในส่วนของ เรือนจำอำเภอเบตง ไม่มีผู้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบร์วัน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันดังกล่าว แต่ภายหลังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เรือนจำนราธิวาสและเรือนจำสุราษฏร์ธานี หลังพบเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำนราธิวาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายราย ซึ่งอยู่ในช่วงการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมภายนอกร่วมกับผู้อื่น จนนำไปสู่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นทาง กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำโดยได้ประกาศงดเยี่ยมญาติแบบปกติทุกเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ – 5 พ.ค.2564 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในเรือนจำ และการบริหารงานเรือนจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เรือนจำอำเภอเบตงจึงมีความจำเป็นต้องนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลับมาอีกครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเบตงถือปฏิบัติอย่างเคร่งเครัด และมีการดำเนินการหลักๆดังนี้ 1.งดเยี่ยมญาติที่เรือนำจำ 2.งดนำผู้ต้องขังออกทำงานภายนอกเรือนจำ 3.งดนำบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำ 4.ให้สถานพยบาลเรือนจำแยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยห้ามย้ายหรือออกห้องเป็นระยะเวลา 14- 21 วัน และ 5.ให้สถานพยาบาลเรือนจำประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนออกจากห้องแยกกักโรค ในส่วนการดำเนินการที่ยังสามารถทำได้ โดยการเยี่ยมทางไกลผ่าน (แอปพลิเคชั่นไลน์) ส่วนการซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังและการฝากเงินที่เรือนจำ ยังคงทำได้แต่อยู่ภายใต้วิถี Nor Nomal คือการเว้นระยะห่าง ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและ หากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ดังนั้น เรือนจำอำเภอเบตง จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรากรดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

ปื๊ด เบตง

 

Related posts