สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (สถานศึกษา) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หมูที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยปลัดจังหวัดสตูล นำผู้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะขอสืบสาน พระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts