อบต.บ่อวินเปิดโครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งติดตั้งป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามชุมชน

อบต.บ่อวินเปิดโครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งติดตั้งป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามชุมชน

ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.บ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน เป็นประธานเปิดโครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งติดตั้งป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามชุมชน โดยมีนายยงยุทธ วังภูงา ปลัดอบต.บ่อวิน กล่าวรายงานว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้ตะหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นเมื่อใดก็จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐตามความรุนแรงของสาเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งมาตรการสำคัญในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุอัคคีภัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจึงได้จัดทำโครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งติดตั้งป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 1 วัน ได้แก่การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องดับเพลิง และการฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ตามบ้านเรือนของผู้เข้าอบรมในครั้ง นี้ 90คน โดยมีนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายสมเกียรติ ม่วงเอี่ยม ประธานสภาสมาชิกอบต.บ่อวิน และนายนำพงศ์ เอี่ยวสีหยก ผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.บ่อวิน เข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องการจัดซื้อถังดับเพลิงในชุมชนว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้สะท้อนปัญหาและมีความต้องการให้ ทางอบต.บ่อวินติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน เพราะปัจจุบันตัวถังหมดอายุการใช้งานแล้ว ประกอบกับช่วงฤดูแล้งที่อาจจะเกิดเกตุเพลิงไหม้ขึ้น จึงได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สำรวจพื้นที่จุดที่มีความสุ่มเสี่ยง เพื่อนำถังดับเพลิงเคมีแห้งไปติดตั้ง ในเดือนเมษายน2564 สำหรับโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้งเพื่อนำไปแจกจ่ายตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ของอบต.บ่อวิน เป็นโครงการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กไม่ให้ลุกลาม โดยจัดซื้อถังใหม่ทดแทนถังดับเพลิงรุ่นก่อนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากจัดซื้อหลายปีแล้ว โดยในครั้งนี้จากการสำรวจจะมีการติดตั้งทั้งหมด90 ถังตามชุมชน ………ชำนาญ/

 

Related posts