โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติย้อนหลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติย้อนหลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่4 เมษายน 64 เวลา08.00น. ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค19 ในประเทศไทย ทำให้หลายๆกิจกรรมที่สำคัญ ได้ถูกระงับไป และบัดนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดได้มีมาตรการผ่อนคลาย ทางโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังครั้งนี้ขึ้นมา โดยช่วงเช้าได้มีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์จากวัดพันเสด็จนอก การแสดงของนักเรียน มอบทุนการศึกษา และแจกของรางวัลกับเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกร่าเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก มีการพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้ปกครอง ภาคเอกชน ให้การสนับสนุน อาทิ บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทไทยหัวเวยแบตเตอรี่ จำกัด ที่มาร่วมมอบทุนการศึกษาและนำ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม มาแจกเด็กในครั้งนี้ ซึ้งในครั้งนี้คณะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้ง7 โรงเรียนต่างก็เข้าร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ด้วย …….ชำนาญใจเอื้อ/รายงาน

 

 

 

 

Related posts