ชุมพร – พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย

ชุมพร – พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย


วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุม ธ พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทุกแขนง อันสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวที่มีประชาชนชาวจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้ติดเชื้อของโรคโควิด 19
จากกรณีที่ 1 มีประชาชนชาวชุมพรได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้ติดเชื้อของโรคโควิด 19 จำนวน 6 คน ทาง นพ.สสจ.ชุมพร จึงได้แถลงข่าวเป็นทางการ ในการให้ตรวจหาโรคกับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานทุกคน สั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทางแพทย์- พยาบาล ลงพื้นที่สอบสวนโรค แนะนำในการดำรงชีวิตอย่างถูกวิธีและให้กำลังใจ ในการกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการท่าไม่แสดงออกหรือไม่พบเชื้อไวรัสฯ บุคคลดังกล่าวจึงจะออกสู่สังคมตามปรกติได้ นั้นเป็นมาตรการของการเฝ้าระวังโรคไวรัสฯระบาด และดูสถานที่ความเหมาะสมว่าจะนำผู้เฝ้าระวังไปกักตัวจนกว่าจะพ้นขีดของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร อีกประการหนึ่ง
กรณีที่ 2 มีผู้ป่ายเดินทางมาจากกรุงเทพฯ จำนวน 2 รายที่เข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาล ผลการตรวจเป็นผู้ป่วยยืนยัน ทั้ง 2 รายเป็นโควิด 19 ทาง นพ.สสจ.ชุมพร ได้สั่งการให้แต่ละโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ละแห่งระดมกำลังลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อตรวจสอบสวนหาผู้ป่วยให้เจอรักษาได้ไว้ และ เตรียมห้องคัดกรองและแยกผู้ที่ถูกสงสัยติดเชื้อโควิด – 19 เอาไว้โดยเฉพาะ จึงขอให้ประชาชนรับฟังคำชี้แจงจาก นพ.สาธารณสุข จังหวัดชุมพร เท่านั้น จากกรณีมีการพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด – 19 และขอให้ประชาชนชาวชุมพรช่วยกันป้องกันตัวเองอย่าประมาท คงการปฏิบัติตัวตามมาตรการภาครัฐ
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts