ผช.รมว.ทส. ลงพื้นที่ดอยป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ติดตามความคืบหน้า 1 ปี หลังพื้นที่แห่งนี้ประกาศเป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ

ผช.รมว.ทส. ลงพื้นที่ดอยป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ติดตามความคืบหน้า 1 ปี หลังพื้นที่แห่งนี้ประกาศเป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ

วันนี้ (4 เมษายน 2564) ที่บ้านดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า หลังจากหนึ่งปีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษดอยช้างป่าแป๋ ในการนี้มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีถวายหัวข้าวหัวน้ำ และพิธีกี่จี่ หรือผูกข้อมือ เพื่อเป็นการต้อนรับ เสริมสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน
.
ต่อจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังสำนักสงฆ์ดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้า “หนึ่งปีการประกาศพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษดอยช้างป่าแป๋” ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ ที่มีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบหน้าหมู่ รูปแบบไร่หมุนเวียน ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เกิดสิทธิชุมชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดการของทรัพยากรของชาวกะเหรี่ยงพื้นที่แห่งนี้ ยังสอดคล้องกับหลักพหุกฏหมาย
.
นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งของการถูกประกาศเป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ยังช่วยลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างชุมชน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังคำที่ว่า “ใช้ประโยชน์ส่วนน้อย รักษาส่วนใหญ่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”……

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน …ข่าวภาพ

Related posts