นิพนธ์ เปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ชูบทบาทฝ่ายปกครองจัดการพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน

นิพนธ์ เปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ชูบทบาทฝ่ายปกครองจัดการพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการของนายเจ๊ะมะแอ และสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย และผอ.ศปก.อ.สะบ้าย้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนตำบลสะบ้าย้อย ร่วมในพิธีเปิด

นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทำหน้าที่ดูแลแทนกระทรวงมหาดไทยในหมู่บ้าน ดังนั้นหน้าที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยคือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน จึงถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่จะได้มาดูแลแก้ปัญหาในเรื่องความมั่นคงในหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชน และร่วมมือกันพัฒนา ผมอยากเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ติดกับท้องที่ ต้องทำงานไปด้วยกัน กระทรวงมหาดไทยถือว่า ทั้งสองกลไกนี้ เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวง เราอาจจะแบ่งหน้าที่กันได้ หน้าที่ดูแลในเรื่องความมั่นคง หน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่เรื่องดูแลภัยยาเสพติด ซึ่งผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแล เรื่องการพัฒนา เรื่องการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน คุณภาพชีวิตของพี่น้อง ท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแล โดยการกำกับดูแลของท่านนายอำเภอ”

ดังนั้นจึงถือว่า กลไกทุกส่วนต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศเรากำลังประสบอยู่ ที่ต้องเผชิญกับ covid -19 การขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน การทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ถึงการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม รักษาประโยชน์สาธารณะส่วนรวมเป็นสิ่งจำเป็น ฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน และผมหวังอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤต ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกไปได้ในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะวัคซีนที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งสงขลา จะได้ในล๊อตแรกประมาณ 10,000 โดส ก่อนก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชน ว่าอย่าตกใจ หรือกลัว ซึ่งประมาณเดือนมิถุนายนนี้ก็จะนำเข้ามาจำนวนมาก ก็ขอบอกว่าพี่น้องกลุ่มไหนที่ได้รับการจัดสรรก่อน โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสาธารณสุขต่างๆก็ดี ก็ให้ทุกคนฉีด ผมรับรองว่าปลอดภัย จึงมั่นใจได้ เพราะวัคซีนจะเป็นตัวคุ้มกันที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน”

 

Related posts